นางสมศรี สุทธิธารณ์นฤภัย

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
และรักษาการผู้จัดการแผนกการเงินองค์กร

ที่ทำงาน: 
83590 ต่อ 150
โทรสาร: 
83588
อีเมล: