นายนิพัทธ์ สุภาภรณ์

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน

ที่ทำงาน: 
0-2255-9994-7
โทรสาร: 
0-2255-9994 ต่อ 1128
อีเมล: