นายพัทยา เรืองพีระกุล

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ

ที่ทำงาน: 
83590 ต่อ 250
โทรสาร: 
83589
อีเมล: