นายพัทยา เรืองพีระกุล

ตำแหน่ง: 

รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ

ที่ทำงาน: 
83950 ต่อ 250
โทรสาร: 
83589
อีเมล: