นายภัทร ตั้งพานิชยานนท์

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

ที่ทำงาน: 
83590 ต่อ 230
โทรสาร: 
83589
อีเมล: