ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่ง: 

ศูนย์วิทยุสื่อสาร (จามจุรี)

ที่ทำงาน: 
83572-5
โทรสาร: 
0-2215-3622