นางนภภัสสร นาคภาษี

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการศศแคนทีน

ที่ทำงาน: 
84055
โทรสาร: 
0-2216-1312