นางพรรณี เอี่ยมณรงค์

ตำแหน่ง: 

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ที่ทำงาน: 
83865
โทรสาร: 
0-2216-1312