ผศ.ดร.ภัทเรก ศรโชติ

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านงบประมาณบัญชีและการเงิน

ที่ทำงาน: 
84027
โทรสาร: 
0-2215-3797