นางรจนา ชัดประเสริฐ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน

ที่ทำงาน: 
80555 ต่อ 1701
โทรสาร: 
02-611-7411