นางเยาวดี ชื่นแฉ่ง

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ที่ทำงาน: 
80555 ต่อ 1501
โทรสาร: 
02-611-7411