นายเฉลิมพร เศรษฐี

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการ

ที่ทำงาน: 
80555 ต่อ 1001
โทรสาร: 
02-611-7411
อีเมล: