ผศ.ดร.เปรม สวนสมุทร

ตำแหน่ง: 

รองผู้อำนวยการสถาบัน ฝ่ายวิจัย

ที่ทำงาน: 
87491-2
โทรสาร: 
02255-5160
อีเมล: