น.ส.พรินดา ณ นคร

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ทำงาน: 
0 2218 2880 ต่อ 616
086 374 6514
โทรสาร: 
82886
อีเมล: