นางกัญญอัญณ์ แซ่ซิ้ม

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ที่ทำงาน: 
0 2218 2880 ต่อ 124
081 447 9815
โทรสาร: 
82891
อีเมล: