นางรายวะลา กี้ประเสริฐทรัพย์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้างานไอทีและโลจิสติกส์

ที่ทำงาน: 
0 2218 2880 ต่อ 241
089 660 8017
โทรสาร: 
82892
อีเมล: