นางเอกจิตรา ฤกษ์รัตน์

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการส่วนคลัสเตอร์วิจัยและโครงการพิเศษ

ที่ทำงาน: 
0 2218 2880 ต่อ 444
081 838 9787
โทรสาร: 
82894
อีเมล: