ผศ.น.สพ.ดร.คมกฤช เทียนคำ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าหน่วยชันสูตรโรคสัตว์
กรุงเทพฯ

ที่ทำงาน: 
89620
โทรสาร: 
0-2252-0779
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวธัยาภัทร์ พัฒน์สินศิริ
ที่ทำงาน: 
89604
อีเมล: