ผศ.น.สพ.ดร.คมกฤช เทียนคำ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าหน่วยพยาธิวิทยา

ที่ทำงาน: 
89620
โทรสาร: 
0-2252-0779
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางวันทนา อัศวเลิศแสงดี
ที่ทำงาน: 
89621
อีเมล: