รศ.สพ.ญ.ดร.นันนทริกา ชันซื่อ

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ

ที่ทำงาน: 
89510
โทรสาร: 
0-2251-8887
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวฐิติรัตน์ ทวีทรัพย์
ที่ทำงาน: 
89510